نگهداری حفاظتی تجهیزات پزشکی

 نگهداري حفاظتي تجهیزات پزشکی

 
كلمه PM   مخفف Preventive Maintenance به معني تعميرات يا نگهداري حفاظتي، به مجموعه فعاليت هايي اطلاق مي شود كه در جهت افزايش كارايي و به تعويق انداختن بازه زماني تعميرات تجهيزات پزشكي اجرا مي شود. اين فعاليت ها شامل كنترل، بازرسي و بازبيني دوره اي كمي و كيفي دستگاه، بررسي وضعيت عملكرد آن، بررسي صحت و دقت خروجي هاي دستگاه (تست كاليبراسيون)، بازبيني ايمني جهت به حداقل رساندن خطرات ناشي از عيوب دستگاه به منظور حفظ جان بيمار و پرسنل و انجام فعاليت‌هايي از قبيل تميز كاري، روغن كاري يا تعويض قطعاتي كه دچار مشكل هستند، مي شود.  در جهت افزايش كارايي و به تعويق انداختن بازه زماني تعميرات تجهيزات پزشكي، فعاليت هاي تحت عنوان نگهداري پيشگيرانه صورت مي گيرد.  آن چه مسلم است انجام اين فعاليت ها در هر دستگاهي نسبت به ديگري متفاوت است اما در يك نگاه كلي مي توان اين فعاليت ها را به دو دسته كمي و كيفي تقسيم بندي كرد.

 در فعاليت هاي كيفي بيشتر به بازرسي  و بازبيني عيني و بصري تجهيزات پرداخته مي شود. به عنوان مثال بازبيني نمايشگرها و نشانگرهاي دستگاه و حصول اطمينان از عملكرد صحيح آن ها، بازبيني كابل برق و حصول اطمينان از عدم نشتي جريان از طريق آن و .. قابل انجام است.

  در فعاليت هاي كمي بيشتر اندازه گيري پارامترهاي مختلف و بررسي صحت و دقت آن ها مد نظر است. به عنوان مثال تست خروجي دستگاه، تست ميزان نشتي جريان بدنه دستگاه، تست مقاومت زمين و … انجام مي شود.  اين فعاليت ها در قالب دستورالعمل هاي چگونگي اجراي نگهداري پيشگيرانه، فرم ها يا چك ليست هاي نگهداشت پيشگيرانه و سيستم نرم افزاري نگهداري پيشگيرانه ارائه مي‌شود. دستور العمل هاي نگهداشت چگونگي انجام روند نگهداشت، چگونگي اندازه گيري خروجي هاي دستگاه، محدوده مجاز هر پارامتر و … را توضيح مي دهد.

 در فرم PM سرويس هاي پيگيري و بازرسي هاي لازم براي هر كدام از تجهيزات پزشكي موجود در مراكز درماني درج مي‌شود كه شامل موارد زير است:  نام و مشخصات كامل دستگاه، محل استقرار دستگاه، تاريخ تهيه فرم، شماره تجديد نظر در مندرجات فرم، شرح عمليات بازديد، سرويس تنظيم انجام شده بر روي دستگاه، دوره متناوب انجام هر يك از عمليات (هفتگي، ماهيانه و…)، مسئول انجام هر يك از وظايف محوله، تاريخ انجام فعاليت هاي مندرج در فرم، مدت زمان انجام فعاليت PM و محدوده مجاز هر فعاليت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *