دریافت سفارش و نوبت دهی

جهت ارسال سفارش، فرم ذیل را به دقت تکمیل نمایید

جهت دسترسی سریع میتوانید از لیست تهیه شده  مرکز درمانی خود به جهت استفاده از خدمات کنترل کیفی و کالیبراسیون و نیز خدمات تعمیر و نگهداری عکس گرفته به آدرس تلگرام و  یا وات ساپ  زیر ارسال نمایید.

حداکثر زمان پاسخگویی یک روز میباشد .

Ariatksan@  و یا شماره تماس 09372519363